Avast

Nyní pracuji na pozici penetračního testera (etický hacker). Mým cílem je přispívání do zabezpečení uživatelů, systémů a produktů Avast. Primární náplní mé práce je hledání zranitelností a slabin v systémech a produktech společnosti Avast, popř. v systémech a produktech jež Avast užívá či chystá se užívat. Tedy například penetrační testy webových aplikací, desktopových aplikací, cloudových řešení, síťových perimetrů, atd.

CSIRT-MU

Byl jsem členem bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity CSIRT-MU, expertního bezpečnostního týmu, který pomocí svých znalostí zajišťuje kybernetickou bezpečnost a rozšiřuje znalosti v oblasti kyberbezpečnosti. Pracoval jsem jak na bezpečností infrastruktuře CSIRTu, tak i na zakázkách a projektech v oblasti kyberbezpečnosti pro veřejný a soukromý sektor, například Policii ČR či Ministerstvo Vnitra.

Vysoké Učení Technické

Pracoval jsem pro Výzkumnou skupinu znalostních technologií KNOT na projektu Decipher, což obnášelo různé výzkumné práce, programování komplexních systémů s použitím nejnovějších technologií, optimalizace kódu, práce s velkými databázemi, dolování a analýza velkých objemů dat (např. extrakce a zpracování obsahu wikipedie) aj. Hlavními použitými jazyky a technologiemi při práci pro KNOT byly Python, PHP, SQL, Java.

K-soft Computer

Od roku 2007 do 2012 jsem každý rok několik měsíců pracoval ve firmě K-soft Computer. Kromě prodeje zboží na pokladně, pomoc zákazníkům s výběrem zboží apod., jsem pracoval především jako servisní technik – tj. opravy PC a notebooků, opravy PC příslušenství a kancelářské techniky, stavba nových PC sestav na míru, diagnostiky součástek a tak dále. Kromě realizace jednotlivých zakázek jsem se podílel na realizaci zakázek pro několik škol a velkých společností (řádově desítky sestav/oprav PC na zakázku).