Avast

Nyní pracuji na pozici penetračního testera (etický hacker). Mým cílem je přispívání do zabezpečení uživatelů, systémů a produktů Avast. Primární náplní mé práce je hledání zranitelností a slabin v systémech a produktech společnosti Avast, popř. v systémech a produktech jež Avast užívá či chystá se užívat. Tedy například penetrační testy webových aplikací, desktopových aplikací, cloudových řešení, síťových perimetrů, atd.