CSIRT-MU

Byl jsem členem bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity CSIRT-MU, expertního bezpečnostního týmu, který pomocí svých znalostí zajišťuje kybernetickou bezpečnost a rozšiřuje znalosti v oblasti kyberbezpečnosti. Pracoval jsem jak na bezpečností infrastruktuře CSIRTu, tak i na zakázkách a projektech v oblasti kyberbezpečnosti pro veřejný a soukromý sektor, například Policii ČR či Ministerstvo Vnitra.